HvD Praktijk "Jodieboy"

Blaasgruis en blaasstenen komen zeer vaak voor bij de hond.

 

Bij blaasgruis worden er microscopisch kleine korreltjes (lijkt het meest op zand) gevormd in de urine van de hond. Blaasstenen zijn eigenlijk groter gegroeide gruisdeeltjes.

Er zijn verschillende soorten blaasstenen en blaasgruis bij de hond. Sommige hondenrassen zijn specifiek gevoelig voor het ontwikkelen van blaasgruis.

Daarnaast kunnen infecties de oorzaak zijn in het vormen van blaasgruis of blaasstenen bij de hond.

De behandeling bestaat meestal uit een specifiek dieet, operatie en eventueel een antibioticakuur.

De diagnose kan gesteld worden door middel van urine onderzoek, röntgen en/of echografie.

 

Urineonderzoek is het meest voorkomende onderzoek, de andere volgen daarna als het nodig is.

In de urine zien we vaak bloed, eiwit en eventueel bacteriën. Indien we bacteriën zien of we vermoeden een bacteriële infectie zetten we de urine op kweek. Het is essentieel urine voor blaasgruis direct te onderzoeken. Gruis wordt namelijk snel gevormd als urine afkoelt. Bij afkoelen verandert de oplosbaarheid van de kristallen en kan gruis neerslaan. (Vergelijk dit met het oplossen van suiker in thee. Suiker lost veel makkelijker en sneller op als thee warm is).

 

De meest voorkomende stenen, calciumoxalaat en struviet, zijn hiermee in beeld te brengen. Ze moeten natuurlijk wel voldoende groot zijn. Sommige stenen zijn hiermee niet in beeld te brengen, bijvoorbeeld uraatstenen. Deze zien we o.a. geregeld bij Engelse Bulldoggen.

 

De oorzaak voor het ontstaan van blaasgruis en -stenen is zeer divers. Daarnaast verschilt het per diersoort en zelfs dierenras. Bij honden zijn blaasstenen vaak geassocieerd met infecties van de urinewegen (met name bij struviet stenen). Sommige rassen zijn extra gevoelig voor het ontstaan van blaasstenen. De meest voorkomende blaasstenen zijn struviet en calciumoxalaat.

 

De volgende symptomen kunnen optreden bij blaasgruis bij honden:

* Vaak kleine beetjes plassen

* In huis plassen

* Pijn bij het plassen, persen op urine,

* Bloederige urine

 

De symptomen van blaasstenen kunnen zijn:

* Vaak kleine beetjes plassen

* In huis plassen

* Pijn bij het plassen, persen op urine,

* Bloederige urine

* Niet meer kunnen plassen. Dit zien we met name bij reuen. Bij de reu lopen steentjes namelijk vaak vast in de penis.

 

De behandeling van blaasgruis en blaastenen bij de hond.

Meestal wordt er met een speciaal dieet begonnen, en een pijnstiller vanwege de pijn die het gruis en/of stenen veroorzaken. Het is een speciaal dieet voor struviet stenen op te lossen.

(Mocht dit niet helpen kan er altijd nog overgegaan worden tot operatief verwijderen.).

 

Wij van de praktijk hebben inmiddels 2 honden behandeld met homeopathische middelen en speciaal voer.
 
Wilt u meer weten, vul de contactpagina in (klik op onderstaande link)